CÔNG TY CP KHOA HỌC CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG SỐ 1

Công ty CP Khoa học Công nghệ Xây dựng số 1 đang triển khai một số dự án nên cần tuyển:

1. Kỹ sư xây dựng: 05 người

2. Kỹ sư kinh tế Xây dựng: 03 người

3. Cấp thoát nước: 05 người

Yêu cầu:

+ Tốt nghiệp hệ cao đẳng các chuyên ngành liên quan

+ Thành thạo tin học văn phòng, autocad, am hiểu sâu về các phần mềm chuyên ngành thiết kế...

+ Sinh viên mới ra trường.

Thu nhập: 10 - 15 triệu đồng/tháng + thưởng, được tham gia BHXH