Tuyển sinh Cao đẳng

Thông báo tuyển sinh

Download

Hình thức

Xét tuyển học bạ

Đối tượng

Thí sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương

Hồ sơ đăng ký xét tuyển

Mẫu đăng ký xét tuyển Download
Học bạ THPT
Giấy chứng nhận tốt nghiệp (đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2021) hoặc bằng tốt nghiệp THPT (đối với thí sinh tốt nghiệp trước năm 2021)

Vùng tuyển sinh

Tuyển sinh trong cả nước

Thời gian tuyển sinh

Từ ngày 02/01/2021 đến ngày 30/12/2021

Thời gian đào tạo

 2,5 năm

Văn bằng tốt nghiệp

Khối kỹ thuật: Bằng kỹ sư thực hành
Khối kinh tế: Bằng cử nhân thực hành

Đăng ký ngay